0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy

Về chúng tôi

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp EaWy

Công ty TNHH Một Thành Viên Lâm nghiệp Ea Wy (tiền thân là Lâm trường Ea Wy). Sau khi thực hiện phương án sắp xếp đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Lâm trường Ea Wy được chuyển đổi thành Công ty lâm nghiệp và nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2429/QĐ-UBND, ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ea Wy thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và điều lệ Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định số 118/2014/NĐ - CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy được phê duyệt theo định hướng giữ nguyên hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và một số hoạt động kinh doanh khác tại Quyết định số 2917/QĐ-UBND, ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện theo phương án sắp xếp đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực cả về tổ chức quản lý, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao được hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương đặc biệt là đồng bào các dân tộc tại chỗ, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau khi thực hiện sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động, trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả cụ thể như:

- Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng tự nhiên đơn vị đang quản lý, bảo vệ là: 4.711,94 ha.

- Về công tác phát triển vốn rừng: Diện tích rừng trồng của đơn vị tăng dần qua các năm. Đến năm 2023 diện tích rừng trồng của Công ty hiện quản lý là: 2.813,85 ha.

- Các lĩnh vực kinh doanh khác: Từ năm 2009 đến nay, Công ty thực hiện đầu tư phát triển vườn ươm chất lượng cao để gieo ươm, sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp phục vụ cho công tác trồng rừng tại đơn vị, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và phục vụ nhu cầu cây giống nông, lâm nghiệp của người dân địa phương. Các loại cây lâm nghiệp chính công ty hiện đang sản xuất là: Keo lai, Bạch đàn, Sao đen, Tếch, Xà cừ, Giáng hương…Hàng năm vườn ươm công ty cung ứng ra thị trường khoảng 1 triệu cây giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng tốt.

Công ty bước đầu thực hiện các đề tài khoa học trồng rừng thực nghiệm theo mô hình nông lâm kết hợp như trồng ca cao dưới tán rừng trồng và rừng tự nhiên bằng nguồn vốn của công ty từ năm 2010 và phối hợp với các cơ quản nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ, Khoa Nông lâm trường Đại học Tây Nguyên thực hiện trồng rừng thử nghiệm cây Rép, Lõi thọ và trồng làm giàu rừng khộp bằng cây Tếch từ năm 2012 đến nay. Hiệu quả của việc trồng rừng thực nghiệm là làm tăng vốn rừng và hiệu quả kinh tế rừng trồng, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường và nguồn nước trong vùng.

- Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương: Công ty đóng góp ngân sách cho địa phương mỗi năm 40,0 triệu đồng. Công ty thu hút mỗi năm trên 150 hộ gia đình tham gia kinh doanh nghề rừng thông qua trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng với thu nhập bình quân từ việc tham gia bảo vệ phát triển rừng khoảng 15,0 triệu đồng/năm.

Sản phẩm nổi bật
.
Cây Bằng Lăng
.
Cây Bạch Đàn
.
Cây Thông
.
Cây Phượng Tím
.
Cây Phượng Tím
.
Cây Sao Đen
tin tức mới nhất
Bảo vệ cấp bách các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam Bảo vệ cấp bách các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC
Các cam kết tuân thủ theo FSC Cam kết tuân thủ theo FSC
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023
Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0 Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023