0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy
Tìm theo tag

Tìm theo Tag

Tin tức - Sự kiện

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023
16/10/2023
68
Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC
Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC
13/09/2023
86
Các cam kết tuân thủ theo FSC
Các cam kết tuân thủ theo FSC Cam kết tuân thủ theo FSC
01/01/0001
77
Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0
Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0 Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0
13/09/2023
59
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023
27/09/2023
48
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023
13/09/2023
55
Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC
Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC
13/09/2023
40
Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
13/09/2023
48
Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC
Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC
27/09/2023
42
Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
13/09/2023
42
Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt
Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt
13/09/2023
44