0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy
Tin tức mới nhất

Quản lý rừng bền vững FSC

Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC
Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC Thông báo về việc Công khai các nội dung liên quan đến FSC
12/09/2023
338
Các cam kết tuân thủ theo FSC
Các cam kết tuân thủ theo FSC Cam kết tuân thủ theo FSC
13/09/2023
220
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 9 năm 2023
16/10/2023
371
Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0
Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0 Quy định, quy chế thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn FSC V1.0
13/09/2023
97
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 8 năm 2023
27/09/2023
87
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát FSC tháng 1-2-3-4-5-6-7 năm 2023
12/09/2023
96
Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC
Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC
12/09/2023
83
Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 Bản đồ kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
12/09/2023
89
Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC
Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC Bản đồ hiện trạng vùng chứng chỉ FSC
27/09/2023
83
Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 Mục tiêu Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030
12/09/2023
83
Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt
Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt Phương án Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Tếch giai đoạn 2023-2030 - Bản tóm tắt
12/09/2023
88
KẾ HOẠCH CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TRỒNG TẾCH GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
KẾ HOẠCH CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TRỒNG TẾCH GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 KẾ HOẠCH CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TRỒNG TẾCH GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP EAWY
14/08/2023
112