0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy
Chi tiết dịch vụ

Viết chi tiết dịch vụ tại đây

Xây dựng dự án nông, lâm nghiệp

Dịch vụ bạn có thể quan tâm

 • Thiết kế trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, thiết kế khai thác rừng

  Thiết kế trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, thiết kế khai thác rừng

  Thiết kế trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, thiết kế khai thác rừng

  Nuôi dưỡng rừng là biện pháp lâm sinh điều chỉnh mật độ, tổ thành loài bằng các biện pháp loại bỏ những cây phi mục đích, phẩm chất xấu, cây dây... Xem chi tiết
 • Điều tra tài nguyên rừng, điều tra, khảo sát, đánh giá & báo cáo chuyên đề

  Điều tra tài nguyên rừng, điều tra, khảo sát, đánh giá & báo cáo chuyên đề

  Điều tra tài nguyên rừng, điều tra, khảo sát, đánh giá & báo cáo chuyên đề

  Mục tiêu chủ yếu của điều tra rừng là điều tra để đánh giá tài nguyên rừng, điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, biến động của diện tích và trữ lượng rừng.. .Ngoài ra.... Xem chi tiết
 • Đo đạc xây dựng bản đồ; thực hiện và chuyển giao các công nghệ thông tin bản đồ GIS

  Đo đạc xây dựng bản đồ; thực hiện và chuyển giao các công nghệ thông tin bản đồ GIS

  Đo đạc xây dựng bản đồ; thực hiện và chuyển giao các công nghệ thông tin bản đồ GIS

  Đo đạc xây dựng bản đồ; thực hiện và chuyển giao các công nghệ thông tin bản đồ GIS Xem chi tiết
 • Bảo vệ động thực vật rừng

  Bảo vệ động thực vật rừng

  Bảo vệ động thực vật rừng

  Động vật hoang dã đã được xác định là tài nguyên rừng vô cùng quý hiếm, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự cân bằng sinh thái, ... Xem chi tiết