0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy

Nhà máy sx gỗ dăm, viên gỗ nén

Thông tin dự án

Nhà máy sản xuất gỗ dăm, viên gỗ nén

Được UBND tỉnh Đăk Lăk phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 23/4/2019.

1. Địa điểm: Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk.

2. Mục tiêu:

Phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên của công ty và thu hút lao động địa phương; bên cạnh đó việc xây dựng nhà máy chế biến gỗ dăm góp phần vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Với kinh nghiệm trong công tác đầu tư trồng rừng kinh tế và tổ chức khai thác, chế biến lâm sản theo chỉ tiêu nhà nước giao hàng năm. Công ty mạnh dạng đầu tư xây dựng dây chuyền chế biến, sản xuất gỗ dăm nguyên liệu giấy và viên gỗ nén từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng khai thác từ các chương trình trồng rừng sản xuất của nhà nước và các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và các tỉnh lân cận phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu.

3. Quy mô đầu tư:

- Công suất thiết kế: nhà máy được phân thành 02 khu vực sản xuất gồm khu vực sản xuất gỗ dăm nguyên liệu và khu vực sản xuất viên gỗ nén với công suất các dây chuyền sản xuất như sau:

+ Dây chuyền sản xuất gỗ dăm: 10 tấn/giờ

+ Dây chuyền sản xuất viên gỗ nén: 15.000 – 20.000 tấn/năm

- Sản phẩm đầu ra: gỗ dăm nguyên liệu, viên gỗ nén theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Diện tích đất sử dụng:  18.115 m 2

 

Sản phẩm liên quan