0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy
Chi tiết Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất viên gỗ nén

- Sản xuất gia công gỗ mỹ nghệ

- Chế biến gỗ rừng trồng và sản xuất gỗ dăm

Sản xuất, gia công, chế biến gỗ