0862.070.039 https://zalo.me/0862070039 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094555129391 https://goo.gl/maps/Fs8hJe6dSiy3Jxe1A
Messenger
Zalo Lam Nghiep Eawy
Số Điện thoại Lâm nghiệp Ea Wy

Ngành nghề kinh doanh

Công ty sẽ trở thành Công ty Lâm Nghiệp lớn trong khu vực với mục tiêu khai thác tài nguyên đất lâm nghiệp với mục tiêu gắn kết chuỗi giá trị từ Gieo ươm - trồng rừng – chế biến – dịch vụ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.